Tävlingsbestämmelser för klubbserier Borlänge Curling Club


För klubbserier i Borlänge Curling Club, BCC klubbserier, gäller Svenska Curlingförbundets regler och tävlingsbestämmelser och dessa lokala tävlingsbestämmelser. De gäller från och med 20231201 och tills annat bestäms.


BCC klubbserier omfattar:

Morgonserien

Serie M. Seriespelet i morgonspelet bedrivs i enkelserie eller dubbelserie beroende på antalet lag.


Klubbmästerskap för morgonlagen

Spelformatet bestäms utifrån antalet lag.


Kvällsserien

Omfattar Serie A, B, C och eventuellt serie D.

Ambitionen skall vara att serierna skall innehålla 8 lag där, i första hand serie A får åtta lag och sedan fylls det på för att göra antalet matcher så lika som möjligt. Vid 8 lag i en serie gäller dubbelmöte i övrigt anpassas spelschemat efter antalet lag.


Klubbmästerskap

För kvällslag där spelformen, direktutslag eller seriespel och slutspel, bestäms utifrån antalet lag.


Matchernas längd och matchresultat

Kvällsserierna och eventuell grundserie i klubbmästerskapet för kvällslag omfattar sex omgångar.


Även semifinalerna i de båda klubbmästerskapen omfattar sex omgångar medan finalerna går över åtta omgångar.


Morgonserien och seriespelet i klubbmästerskapet för morgonlag går över åtta omgångar.


Alla matcher utom utslagsmatcher i klubbmästerskapen får sluta oavgjort.

I Utslagsmatcher spelas extraomgångar vid oavgjort.


Vid lika placering i seriespel avgör tee-dragning efter behov enligt instruktioner från tävlingsledningen.


Matchresultatet registreras snarast efter match i bokningsprogrammet av det vinnande laget om lagen inte kommer överens om annat. Vid oavgjort av hemmalaget.


I förekommande fall (till exempel för att skilja lagen åt vid lika ställning i olika serier) skall resultatet av tee-dragning meddelas skriftligt enligt instruktioner från tävlingsledningen.


Resultat som inte meddelats skriftligt är lika med noll eller, om mätning tillämpas, med maxavståndet.


Seriernas sammansättning

Efter anmälan till seriespel görs seriesammansättningen utifrån vilka lag som anmält sig.

I kvällsserierna är principen att de sex första lagen stannar i serie A, sjuan och åttan flyttas till serie B. I serie B och nedåt flyttas ettan och tvåan upp till nästa serie och de två sist placerade lagen flyttas ner till serien under.

Om lag från föregående säsong dragit sig ur fylls serierna på utifrån föregående säsongs resultat. Eventuellt nya lag sätts in i serie C (eller eventuellt i serie D).

Inlåning av spelare, flytt av matcher och WO

Ambitionen skall vara att genomföra matcherna enligt spelschemat. Spel på tre spelare är tillåtet.

Om man inte kan få ihop minst tre spelare, bör lagen försöka att flytta matchen. Flytt av matcher skall göras i så god tid som möjligt.

Lagen måste komma överens om att matchen skall flyttas och ambitionen skall alltid vara att genomföra alla matcher.

Måste ett lag lämna WO bedöms det andra laget som segrare med W-L (6-0), om lagen inte är överens kontaktas tävlingsledningen innan resultat registreras.


Vid inlåning av spelare gäller att den inlånade spelaren skall spela etta eller etta och tvåa om två lånas in. Den inlånade spelaren får inte vara skipper eller viceskipper.


Spelare som lånas in skall vara medlemmar i klubben men behöver inte betala en full spelavgift utan kan betala en tillfällig spelavgift om, för närvarande, 100 kr per match.


I övrigt gäller följande:

 • Serie A: Spelare får endast lånas in från lag i lägre serier eller bland de spelare som saknar kvällslag.
 • Serie B, C (och D): Spelare skall i första hand lånas in från lägre serier eller från spelare som saknar kvällslag, inlåning från samma serie är tillåtet om detta medför att en match som annars skulle behöva sluta i WO på detta sätt kan genomföras.
 • Klubbmästerskap för kvällslag: Lagen behöver inte ha samma lagsammansättning som ett kvällslag med samma namn. Nya lag som inte tidigare deltagit i kvällsserien får anmäla sig. En spelare får under Klubbmästerskapet endast spela med i ett lag. Det vill säga har en spelare spelat en match för ett lag får hen inte representera ett annat lag även om spelarens första lag blivit utslaget.
 • Serie M: Inlåning av spelare får endast göras från de spelare som inte normalt tillhör ett morgonlag.
 • Klubbmästerskap för morgonlag: Lagen behöver inte ha samma lagsammansättning som ett morgonlag med samma namn. Även nya lag får delta. En spelare får under Klubbmästerskapet endast spela med i ett lag. Det vill säga har en spelare spelat en match för ett lag får hen inte representera ett annat lag även om spelarens första lag blivit utslaget.Tee-dragning poängmetoden

 

Enligt svenska curlingförbundets tävlingsbestämmelser så skiljs lagens placering åt i en serie i första hand genom poäng och sedan med inbördes möte. Därefter med Tee-dragning. I BCCs serier använder vi oss av Tee-dragning med poängmetoden. Det vill säga att varje lag drar en sten med medsols rotation och en sten med motsols rotation sedan lägger man ihop poängen för dessa två stenar. Stenarna skall dras av två olika ordinarie spelare i laget under överinseende av motståndarlaget.

 

Poängen registreras i bokningsprogrammet under fliken ”Admin” och ”teedragning”.

 

Poäng beräknas enligt följande:

 • 5 poäng för sten som tangerar eller täcker mittpunkten.
 • 4 poäng för sten som tangerar eller är inne i enfotscirkeln (den innersta vita).
 • 3 poäng för sten som tangerar eller är inne i fyrfotscirkeln (den röda cirkeln)
 • 2 poäng för sten som tangerar eller är inne i åttafotscirkeln (den yttre vita cirkeln)
 • 1 poäng för sten som tangerar eller är inne i tolvfotscirkeln (den blå cirkeln)
 • 0 poäng för stenar som är utanför bot

 

Alltså är maxpoängen för ett lag 10 poäng

 

Teedragningen skall göras efter första lämpliga match i serien.

 

Tävlingskommittén/Styrelsen